Är du över 25 år?

Denna webbsida innehåller information om alkoholdrycker. För att besöka webbplatsen måste du vara 25 år eller äldre.

Vad betyder Craft Beer?

Historik
Öl har funnits sedan urminnes tider och är den tredje mest populära drycken i världen, efter vatten och te. Ölets historia är mycket gammal och de förmodade äldsta säkra spåren av öl kommer från skärvorna av en 6 000 år gammal sumerisk lerkruka som hittades i Mesopotamien (nuvarande Irak), i sprickor av kannan fanns man spår av ölsten. Det första dokumenterade ölreceptet hittades 5000 f kr.
Till Sverige antas ölet ha kommit för cirka 2 000 år sedan. Lite kuriosa om 1700-talet är att det år 1717 fanns 160 ölkrogar i Göteborg och år 1754 över 700 serveringar i Stockholm.

Bryggerinäringen i Sverige
1880 hade vi 374 bryggerier i Sverige och bara tio år senare (1890) fanns det 554 – därefter minskade antalet och i början av 1990-talet var antalet 20! Under de senaste tio åren (2010-2020) har bryggeri-boomen i Sverige exploderat, framförallt under 2016-2020 och det är övervägande bryggerier med färre än fem anställda. En central fråga är då, är samtliga dessa hantverksbryggerier och hur definieras ett hantverksbryggeri? Det är inte alltid så enkelt och när finns det flera olika namn är det svårare att veta vad som är vad! Om de olika namnen fortsatt är viktiga kan vi läsa nedan.

Hantverksöl
Enligt gammal hantverkstradition är människan den centrala punkten, samma sak gäller för bryggeri-näringen där den mänskliga faktorn är en viktig och väsentlig del, där bryggarna skapar nya ölrecept ibland med innovativa ingredienser. Industrialiseringens tidevarv medförde att det blev en form av massproduktion oavsett bransch. Så även med öl, vilket gav befolkningen öl till ett lägre pris vilket uppskattades, de mindre bryggerierna hade svårt att hantera den ökade produktionen och den medföljande kostnadsbilden. I samband med detta försvann tyvärr ett stort antal bryggerier inklusive ett flertal ölstilar – en viss återhämtning kunde vi se i slutet av 1900-talet avseende både bryggeriers och ölstilars återkomst.

Hantverksöl / Craftbeer / Micro / Nano / Artisanal
Benämningen craftbeer har blivit oerhört populär över hela världen – frågan kvarstår fortfarande, finns det en enkel förklaring av hantverksöl – craftbeer – micro brew – nano brew – artisanal? Finns det en övergripande definition eller kan vi anse att hantverk, craft, micro, nano och artisanal är en benämning av samma sak?
De olika termerna används ofta på olika sätt t ex använder vissa större bryggerier Artisanal som ett begrepp när de producerar en limiterad upplaga, ibland med några unika ingredienser. Är det så enkelt att de är att betrakta som synonymer, olika ord som betyder samma sak?

Är det de mindre bryggeriernas innovationer med olika ingredienser förutom de fyra huvud-ingredienserna vatten-malt-humle-jäst alternativt tolkningar av olika ölstilar som är det gemen-samma kännetecknet eller är det, det enskilda och unika som betonas, gärna med individuella variationer?
Är det en småskalig och hantverksmässig eller lokal tillverkning, samt att bryggningsprocessen inte är 100% automatiserad och att personalen fortfarande hanterar en del av processen med handkraft som avses?

Är skillnaderna mellan hantverksproduktion och industriell ölproduktion viktig, förmodligen betyder det ingenting för de konsumenter som hittat sin favoritöl – hantverksöl eller inte! För den genomsnittlige konsumenten betyder det troligtvis ingenting om ölet kallas hantverks, craft, micro, nano eller artisanal. Om din egen förväntan och smakbild ger dig en tillfredsställelse, vad betyder då andra personers uppfattning – det är alltid din egen upplevelse som betyder mest.

Förvirringen är stor i användandet av dessa ord, då stora bryggerier ibland använder dem för att visa sin craftbeer existens jämfört med de mindre bryggerierna – och de mindre har i vissa fall närmat sig de större bryggeriernas uttryck och filosofi.
EU har angivit en årsproduktion av 20 miljoner liter som småskaligt, i Sverige brukar gränsen för microbryggeri handla om 4-5 miljoner liter i årsvolym!
Beroende på vem som provar, kan olika ölstilar ge upphov till helt olika omdömen. En öl som har en bra balans och en fyllig smakbild kan ge olika personer helt annorlunda upplevelser i såväl doft som smak. Även miljö och omgivning kan påverka hur ölen uppfattas.

USA
1942 grundades Brewer’s Association of America, en organisation om bryggare, för bryggare och av bryggare. År 1965 brukar anges som starten för amerikansk craft brewerys utveckling.

Definitionen av craftbeer i USA är enligt följande:
– En årlig produktion av högst 700 miljoner liter
– 75% ägs av den närmaste kretsen d v s beräknas som oberoende
– Inga konstgjorda tillsatser eller smakämnen får användas
– Bryggerierna hanterar historiska ölstilar med unika smakkombinationer och utvecklar nya stilar som inte tidigare funnits och kännetecknet är innovation

Redan 1829 etablerades Pennsylvania’s first craft brewery: D. G. Yuengling & Son – som är USAs äldsta verksamma och största craftbryggeri (6:e största bryggeriet i USA, 1:a största amerikansk äg-da bryggeriet i USA) med en produktion på 310 miljoner liter årligen. Om det fortsättningsvis kan kallas craftbryggeri därom tvistar de lärde.
Som nation har USA nu fler ölstilar och varumärken än någon annan marknad i världen. Fler än 8 000 bryggerier producerar de ölmärken som finns i USA. Dessa bryggerier har haft många framgångar, motgångar och utmaningar och deras fortsatta utveckling hade inte varit möjlig utan stöd från sina närmaste fans.

Sammanfattning
Har vi löst gåtan craftbeer? Sannolikt inte! Vi kan konstatera att de olika orden ofta kan uppfattas som en beskrivning av samma sak. Betydelsen för ölkonsumenten varierar naturligtvis beroende på individens referensram och intresse. Kanske är hantverksöl trots allt den riktiga gemensamma nämnaren – diskussionen lär fortsätta, så även kreativiteten bland världens duktiga ölbryggare att skapa innovation och förnya scenen och ölmarknaden.

Följ oss på instagram.

Close

Signa upp till vårt nyhetsbrev!

Ta del av nylanseringar, event, info och mycket mer!